Happy Persian New Year 1391

Posted by Shahin Bahremand (Tehran, Iran) on 20 March 2012 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز
دوستان عزیزم ، گفتنی ها درباره ی نوروز و سال نو ایرانی ، بسیار است و شما هم اکثر آن ها را شنیده و یا خوانده اید. اما امروز می خواهم مطالبی را بازگو کنم که شاید خواندن آن ها خالی از لطف نباشد. امروز وقایعی که در نخستین روز فروردین در طول تاریخ اتفاق افتاده است را برایتان نوشته ام. درباره ی عکس هم باید بگم که به خاطر پرهیز از شلوغی ، عکس شش سین بیشتر ندارد
در چنین روزی
کوروش بزرگ پایه گذار شهریاری ایران که از مادر ، ماد و از پدر ، پارس بود نخستین شهریار ایرانی بود که نوروز را جشن رسمی خواند و در سال 524 پیش از میلاد روندی برای اجرای آیین دولتی آن نگاشت که شامل ترفیع نظامیان ، ابلاغ انتصابات تازه ، سان دیدن از سربازان ، بخشش گناهکاران پشیمان ، ایجاد فضای سبز و پاکساری محیط زیست (از منازل شخصی گرفته تا اماکن عمومی) بود. چهار سال پیش از آن ، کوروش پس از تصرف بابل ، نوروز را در آن جا جشن گرفته بود و به این سبب برخی از رخدادنگاران ، زمان اعلام رسمی عمومی شدن نوروز به عنوان جشن ملی را سال 538 پیش از میلاد نوشته اند. بابل در 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد به تصرف ایران در آمده بود
.
ویلهلم یکم قیصر آلمان كه علاقه ای شدید به ایرانیان داشت و 91 سال عمر کرد ، در نوروز سال 1871 به شاه وقت ایران (ناصرالدین شاه) نوشت : از این كه 22 مارچ 1797 (مصادف با نوروز ایرانیان) به دنیا آمده است ، بسی مباهات می کند
ویلهلم شاد بود که در ایام نوروز ایرانیان به دنیا آمده بود و طول عمر خود را نتیجه ی آن می دانست. وی در سراسر عمر همواره موفق بود و شكست نداشت. وی 18 ژانویه سال 1871 در كاخ ورسای (كاخ پادشاهان فرانسه) تاج قیصر (سزار - كایزر) همه ی آلمان را بر سر نهاد و رایش دوم پا به عرصه وجود گذارد. ویلهلم یکم علاقه ای ویژه به مطالعه ی تاریخ قوم آرین داشت. ساکنان ایران زمین (فلات ایران) آرین های جنوبی خوانده می شوند. در دوران ویلهلم اول تحقیقات تاریخی و تاریخنگاری در آلمان به اوج خود رسیده بود
.
داریوش اول تصمیم به ساخت تخت جمشید در جایی نه چندان دور از پاسارگاد گرفت. خاندان شهریاری و درباریان در هر کجای کشور که بودند پیش از فرا رسیدن نوروز خود را به تخت جمشید می رسانیدند و بهار را در آن جا به سر می بردند
.
مهستان ، پارلمان ایران در روزگار اشکانیان ، نخستین نشست خود را در نوروز سال 173 پیش از میلاد با حضور مهرداد یکم (شاه وقت) برگزار کرد و نخستین مصوبه ی آن ، گزینشی کردن مقام ریاست کشور (شاه) بود. برکناری شاه نیز در اختیار همین مجلس قرار گرفت. البته در شرایطی همچون خیانت به کشور ، ابراز ناتوانی و نیز جنون ، بیماری سخت و از کار افتادگی
ایران در آن زمان دارای دو مجلس بود ، مجلس شاهزادگان و مجلس بزرگان که جلسه ی مشترک آن ها را مهستان می خواندند
.
اردشیر پاپکان که در سال 226 میلادی سلسله ی ساسانیان را بنیاد گذارده بود چهار سال بعد ، از دولت روم که در جنگ از وی شکست خورده بود ، خواست که نوروز ایرانی را به رسمیت بشناسد و سنای روم نیز آن را پذیرفت و از آن پس نوروز ما در گستره ی روم به
Lupercal
نامور شد. در زمان اشکانیان ، روزهای نوروز به پنج روز کاهش یافته بود اما اردشیر به درخواست تَنسَر ، موبد موبدان (روحانی بزرگ زرتشتیان) روز ششم فروردین یعنی زادروز زرتشت را بر آن افزود و چون ایرانیان روز هفتم فروردین را خوش و نیکو می دانستند از آن زمان روزهای تعطیل نوروز به هفت روز افزایش یافت و ایرانیان در این هفت روز دست از کار می کشیدند
.
رسم دادن سکه به عنوان عیدی از زمان هرمز دوم ، شاهنشاه ساسانی در سال 304 میلادی آغاز شده است
.
در مارچ 226 میلادی میان ارتش ایران به فرماندهی شاپور دوم (ملقب به ذوالاکتاف) و ارتش روم به فرماندهی کنستانتینوس دوم امپراتور این کشور ، جنگی خونین در گرفته بود. با این که پیروزی با ارتش ایران بود ، شاپور دوم 20 مارچ (شب نوروز) به رغم مخالفت افسرانش که در شرف بردن جنگ بودند ، آتش بسی دو هفته ای اعلام کرد تا سربازان بتوانند آیین های نوروزی را برگزار کنند. کنستانتینوس دوم که نیروهایش تلفات بسیاری داده بودند ، پس از این آتش بس از ادامه ی جنگ خودداری کرد
.
در مراسم نوروز سال 399 میلادی ، چند مسیحی ایرانی که توانسته بودند به کاخ یزدگرد ساسانی وارد شوند ، از او درخواست آزادی مذهبی برای خود کردند. این آزادی که مورد درخواست دولت روم هم بود به همه ی مسیحیان گستره ی ایران داده شد
.
پیمان صلح پایدار ایران و روم که به امضای خسرو اول ، انوشیروان دادگر ساسانی و ژوستینیِن امپراتور روم رسیده بود ، در سال 532 میلادی در آیین نوروزی که در تالار کاخ تیسفون با حضور شاه ایران بر پا شده بود ، مبادله شد
.
در زمان حکومت انوشیروان دادگر ، تماس مستقیم مردم با شاه افزایش یافته بود و شاه ، خود به برخی شکایت ها رسیدگی می کرد. در آیین نوروزی ، در کاخ سلطنتی شمار بسیاری از مردم شکایت می کردند. از همین روی خسرو انوشیروان در سال 549 میلادی ، دستور ساختن تالار بزرگی را برای افزودن بر کاخ سلطنتی تیسفون صادر کرد. این تالار و ساختمان کنار آن ، نهم مارچ سال 551 آماده ی بهره برداری شد و آیین های نوروزی آن سال در آن جا برگزار شد
.
دانشگاه گندی شاپور (خوزستان) که به دستور خسرو انوشیروان دادگر برای آموزش و پژوهش در زمینه ی طب و فلسفه ساخته شده بود در نوروز سال 550 میلادی گشایش یافت
.
در سال 1597 میلادی ، شاه عباس یکم (صفوی) آیین نوروزی را در عمارت نقش جهان برگزار کرد و در سخنان خود به این مناسبت گفت که اصفهان پایتخت همیشگی ایران خواهد بود و تصمیم دارد آن را زیباترین و امن ترین شهر جهان کند
.
نادر شاه به نوروز و آیین های آن مهر فراوان داشت. وی سکه ی خود نامور به سکه ی نادری را در سال 1735 میلادی ، در آیین سلام نوروزی رایج ساخت و شماری از آن را به رسم عیدی به منشی ها و افسران خود داد.
در یک سوی سکه نقش شده بود : الخیر فی ماوقع
و در سوی دیگر سکه این نگاشته دیده می شود : نادر ایران زمین
این نوشته نشان می دهد که نادر خواهان زنده گردانی شاهنشاهی ایران در چارچوب مرزهای روزگار ساسانیان ، اشکانیان و هخامنشیان بوده است
.
آغا محمدخان قاجار ، نوروز را برای تاجگذاری اش تعیین کرد. وی در نوروز سال 1174 هجری خورشیدی (مارچ 1795 میلادی) در تهران تاج گذاری کرد و این شهر را پایتخت کرد که هنوز پایتخت است
.
عبدالحمید اول ، سلطان عثمانی که خود روز نوروز (20 مارچ 1725) زاده شده بود نوروز را در گستره ی عثمانی یک جشن ملی اعلام کرد
. شورای عالی معارف (فرهنگ) ایران ، نخستین نشست خود را به ابتکار میرزا علی اکبر دهخدا در روز نوروز 1301 خورشیدی تشکیل داد و در همان نشست درباره ی تعطیلات نوروزی آموزشگاه ها به گفت و گو پرداخت
.
از سال 1307 هجری خورشیدی ، همانند روز باستان ، اعلام ترفیع نظامیان به نوروز موکول شد. بعدا ً اعلام بخشودگی همه یا بخشی از مجازات گناهکاران نیز مانند روزگار باستان ، به نوروز موکول شد و سرانجام این که در نوروز 1318 خورشیدی ، بهره برداری از راه آهن سراسری ایران آغاز شد

Happy Persian New Year!
1st day of Farvardin (First month of Iranian Calendar) is the day that spring will be started and we named it Noruz. Noruz meaning to new day (No:new and ruz:day)
Before this day Iranian people clean their houses and get ready for New Year.
We design a traditional table that named Haft Sin (Haft: seven and sin:S letter).
We put seven articles that their names start with S letter, like
Sabze (wheat, barley, mung bean or lentil spouts growing in a dish – symbolizing rebirth)
Seer (Garlic – symbolizing medicine)
Senjed (dried oleaster fruit – symbolizing love)
Samanu (sweet pudding made from wheat germ – symbolizing affluence)
Seeb (Apple – symbolizing beauty and health)
Somagh (sumac fruit – symbolizing the color of sunrise)
Serke (Vinegar – symbolizing old age and patience)
And other articles that have S in first letter like Sekke (Coin) and etc.
Also we put a holy book at this table-cloth like Shaahname Ferdosi (Ferdosi was a greatest Iranian epic poet at 1000 years ago)
However the information about Noruz is available in various sites but I want so say the exclusive events that happened at 1st day of Farvardin:
Great Kurosh (you say Cyrus) who was built the Iran, at 524 BC executed these sentences in Iran. Executing the governmental sentences that include promote to military persons, communicate the new appointments, army review, forgive the some sinful, create a new green space and order to cleaning all of the places.
.
First Wilhelm, German Keiser, interested in Iranian and at Noruz 1871 he sent a letter to Nasser al-din shah. Keiser Wilhelm said in his letter: Because of I was born at March 22 1797 (Persian New Year), I'm so happy and I'm so honored by this matter.
He lives for 91 years old and he said: this date of born was reason of this long age.
Also he likes the history of Arians. He ordered to search for the Arians and Iranians.
.
The Great Dariush ordered to making Takhte – Jamshid in Shiraz.
.
At age of Ashkanian Empire (Ashkanian were after Achaemenids and Alexander and before Sasanids), Mehestan was our first Parliament. At this day for first, Mehestan started to work at 173 BC with presence of First Mehrdad (Iranian King).
They decided to choose the King with their votes and discharge the King if he had not the ability.
.
Ardeshir Paapakaan, (builder of Sassanid Empire at 226), after 4 years wants from Rome's government that they accept the Noruz. Because of they lost the war across Iran. Rome's Sena accepted the Noruz and named it to Lupercal. Also at 339, many Christian of Iran wants to have freedom for their religion in Iran. This is the wish of Rome and Iranians accepted this.
.
At Noruz we offer a few money, like few coins at last and now banknote to each guests. This custom was from age of Second Hormoz (304). He created this custom.
.
At March 226 start a war between Iran and Rome. Second Shaapour (Sassanid King) and Second Constantine were the commanders. The war was very hard and bloody. By historical sources, the victory was with our, but Second Shaapour ordered to finishing the war for 2 weeks because the Noruz was near. But their commanders didn't satisfy with this sentence. After this, Second Constantine restrains to continue.
.
A permanent peace agreement about with Iran and Rome was signed by Anushiravan the Just (Iranian Great Sassanid King) and Second Justinian at 532 in Tisfon Palace.
.
At age of Anushiravan the Just, people want to connect with King. Because of this, Anushiravan made a palace for this and Nuroz celebration at 551.
.
Gandi Shaapour University made by sentence of Anushiravan the Just at 550. In that university Iranian people searched and learned about medical and Philosophy.
.
First Shah Abbas, celebrated the Nuroz in Naghshe Jahaan palace at 1597 and he said: Isfahan will be the perpetuity capital of Iran and I decided to make it beauty and so safety.
.
First Ablod-hamid, Othman King that was born at March 20 1725, announced Noruz a National celebrate in his country.

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon